بسته خود را انتخاب نمایید

بسته یک
 • پردازنده 2 هسته
 • فضای رم 2 گیگابایت
 • فضای دیسک 50 گیگابایت
 • ترافیک ماهیانه نامحدود
 • پهنای باند 1 گیگابیت
 • نوع مجازی ساز VMware
 • موقعیت سرور فرانسه
 • سیستم عامل انتخابی
بسته دو
 • پردازنده 2 هسته
 • فضای رم 4 گیگابایت
 • فضای دیسک 150 گیگابایت
 • ترافیک ماهیانه نامحدود
 • پهنای باند 1 گیگابیت
 • نوع مجازی ساز VMware
 • موقعیت سرور فرانسه
 • سیستم عامل انتخابی
بسته سه
 • پردازنده 4 هسته
 • فضای رم 8 گیگابایت
 • فضای دیسک 200 گیگابایت
 • ترافیک ماهیانه نامحدود
 • پهنای باند 1 گیگابیت
 • نوع مجازی ساز VMware
 • موقعیت سرور فرانسه
 • سیستم عامل انتخابی
بسته چهار
 • پردازنده 8 هسته
 • فضای رم 16 گیگابایت
 • فضای دیسک 300 گیگابایت
 • ترافیک ماهیانه نامحدود
 • پهنای باند 1 گیگابیت
 • نوع مجازی ساز VMware
 • موقعیت سرور فرانسه
 • سیستم عامل انتخابی
بسته پنج
 • پردازنده 8 هسته
 • فضای رم 24 گیگابایت
 • فضای دیسک 500 گیگابایت
 • ترافیک ماهیانه نامحدود
 • پهنای باند 1 گیگابیت
 • نوع مجازی ساز VMware
 • موقعیت سرور فرانسه
 • سیستم عامل انتخابی

Powered by WHMCompleteSolution